درباره شرکت:

شركت بريد سامانه نوين در سال 1377 توسط هسته اصلي شركت ديگري به نام جهان گرافيك كامپيوتر تاسيس شد. از همان ابتدا شركت بريد سامانه نوين ماموريت خود را طراحي و توليد سيستمهاي اتوماسيون اداري قرار داد و محصولات مختلفي در طي اين دوران در زمينه اتوماسيون اداري وارد بازار نموده است. نوآوري، بهره گيري از فناوري روز و ارائه خدمات مورد نياز مشتري باعث شد تا شركت بريد به سرعت سهم خود را در اين بازار افزايش دهد به صورتيكه در حال حاضر سهم عمده اي از اين بازار را در اختيار دارد.

بريد در حال حاضر داراي بيش از 1000 مشتري از طيف هاي گوناگون سازمانهاي اداري و اجرائي علي الخصوص در حوره دولت و حاكميت و مشتريان بزرگي در حوزه صنعت و بانكها و ... مي باشد. علاوه بر اين داراي رتبه يك در شوراي عالي انفورماتيك در كشور است.