51111111111رتبه 5.00 (1 رای)

تعرفه ها:

 کمتر از 10 فریم11 تا 20 فریم21 تا 50 فریم51 فریم به بالا
عکاسی از محصولات کوچک با پس زمینه سفید در استودیو100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80هر فریم انتخابی 60با هماهنگی
عکاسی از محصولات با سایز استاندارد100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80هر فریم انتخابی 60با هماهنگی
عکاسی از محصولات بزرگ در محل150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 120هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80با هماهنگی
عکاسی از کارخانجات تا شعاع 50 کیلومتری تهران200 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80هر فریم انتخابی 60با هماهنگی
عکاسی از کارخانجات با فاصله بیش از 50 کیلومتری تهرانبا هماهنگیبا هماهنگیبا هماهنگیبا هماهنگی
عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلی150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 120هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80با هماهنگی
عکاسی از کابینت150 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 100هر فریم انتخابی 80هر فریم انتخابی 60با هماهنگی
عکاسی از مواد غذایی با طراحی صحنه100 هزینه ورودی + هر فریم انتخابی 80هر فریم انتخابی 60هر فریم انتخابی 40با هماهنگی
عکاسی 360 درجه برای محصولات کوچک350 برای یک محصول